[Matlab] Chạy dòng lệnh một lần trong vòng lặp

Trong khi viết chương trình trong Matlab, trong những vòng lặp lớn, đôi khi bạn chỉ cần chạy một dòng lệnh nào đó đúng một lần. Bạn có thể làm theo hai cách sau.

Hoặc dùng câu lệnh

Cách thứ nhất bạn khởi tạo một biến trước khi vào vòng lặp, gán giá trị cho biến đó và… Read more »

VOR

bac   August 10, 2015   No Comments on VOR
Pictogram_VOR.svg

  VHF Omni Directional Radio Range (VOR) được xếp vào phương tiện định vị khoảng cách gần, cung cấp cho máy bay góc phương vị của trạm (VOR) so với máy bay. Tần số sử dụng từ 108 đến 117.95 MHz, nằm trong dải tần VHF. Nguyên tắc hoạt động Trạm phát VOR  ở dưới mặt đất cùng một lúc phát… Read more »

Tactical Air Navigation (TACAN)

tacan icon

Tactical Air Navigation (TACAN) là hệ thống dẫn đường dùng trong quân sự để cung cấp góc phương vị của trạm phát TACAN so với máy bay và khoảng cách nghiêng từ trạm phát tới máy bay. Ở phần cung cấp góc phương vị, TACAN hoạt động tương tự như VOR, chỉ khác ở chỗ nó chỉ được sử dụng… Read more »

Chuẩn giao tiếp ARINC 249.

Chuẩn ARINC 429 được xuất bản lần đầu năm 1977, tiền thân của nó là ARINC 419, được phát triển để tìm kiếm một giải pháp cho riêng dân sự đơn giản hơn MIL-STD-1553 vốn đã được phát triển và sử dụng trong quân đội và dân sự. Hiểu đơn giản, ARINCE 429 là một tiêu chuẩn định nghĩa cách… Read more »

Chuẩn giao tiếp MIL-STD-1553B

Giới thiệu MIL-STD-1553 là tiêu chuẩn quân sự được xuất bản bởi bộ quốc phòng Hoa Kỳ, dùng để định nghĩa thuộc tính cơ, điện và chức năng của bus dữ dạng chuỗi. Ban đầu nó được thiết kế để sử dụng trong điện tử hàng không quân sự, sau trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi… Read more »

ADF – NDB

bac   August 3, 2015   No Comments on ADF – NDB
95px-Pictogram_NDB.svg

Nguyên tắc hoạt động NDB hoạt động trên nguyên tắc đo góc phương vị của máy bay với trạm phát NDB, từ đó suy ra góc phương vị của NDB với góc phương vị từ của trái đất. Chú ý rằng góc phương vị này được đo theo chiều kim đồng hồ từ trục của máy bay tới đường thẳng nối… Read more »

[Avionics] Khái niệm, định nghĩa, viết tắt

AVIONICS: aviation electronics Dẫn đường: Là quá trình định hướng chuyển động cho một chủ thể (xe, máy bay…) đi từ một điểm tới một điểm khác. Khái niệm này còn bao hàm cả việc làm chủ vị trí, hướng, tốc độ của chủ chủ thể đó theo thời gian. ADF (Automatic Direction Finder) NDB (Non-Direction (radio) Beacon) HDG: Heading… Read more »

GPS Receivers

bac   July 30, 2015   No Comments on GPS Receivers

http://michelebavaro.blogspot.cz/2012/04/spring-news-in-gnss-and-sdr-domain.html http://gnss-sdr.ru/index.php?blogid=2 https://code.google.com/p/gnsssdr/source/browse/#svn%2Ftrunk%2FGNSS_SOFTWARE_SIMULATORS http://gnsssdr.googlecode.com/svn/trunk/ http://www.gnss-sdr.org http://ccar.colorado.edu/gnss/ ** http://gfix.dk/matlab-gnss-sdr-book/matlab-code-fixes/ ** http://gnss-sdr.blogspot.cz/